Malé energetické celky

Při výrobě a distribuci energií nestačí jen kotle, motory a elektrická zařízení. Vše je třeba umístit do správně navržené budovy a doplnit potřebnou infrastrukturou, jako jsou rozvody, čerpadla apod.

Při výrobě a distribuci energií nestačí jen kotle, motory a elektrická zařízení. Vše je třeba umístit do správně navržené budovy a doplnit potřebnou infrastrukturou, jako jsou rozvody, čerpadla apod.

Specialisté ČEZ ESCO mají dlouholeté zkušenosti a know-how se stavbami a energetickými celky s investičními náklady do 100 mil. Kč. Základním cílem je vždy najít řešení, které odpovídá potřebám klienta a zároveň spoří celkové náklady na energie.

ČEZ ESCO se zaměřuje na oblasti:

 • Elektroenergetiky (rozvodny, trafostanice)
 • Tepelného hospodářství (kotle, výměníky, rozvody)
 • Vodního hospodářství (ČOV, čerpací stanice)
 • Výroby a rozvodů stlačeného vzduchu
 • Strojní části energetiky včetně instalací a oprav armatur

Naše nabídka

 • Posouzení technického stavu stávajícího řešení a návrh modernizačních opatření
 • Zpracování studie, projektové dokumentace a inženýringu
 • Výstavba a instalace technologií
 • Provoz a servis

Proč s ČEZ ESCO

 • Tým kvalifikovaných profesionálů ve všech oborech (strojní, elektro, stavební)
 • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

 

Reference