Rekonstrukce předávacích stanic v Benešově

Rekonstrukce a modernizace výměníkových stanic v areálu nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Rekonstrukce zahrnovala instalaci nových výměníkových stanic, čerpadel, armatur, tepelných výměníků, trubních rozvodů, rozdělovačů a sběračů.

Přínosy

Modernizace, rekonstrukce a zajištění bezporuchového provozu výměníkových stanic a jejich jednotlivých zařízení.

Základní údaje

  • Investor: Nemocnice Benešov
  • Výše investice: 12 mil. Kč
  • Popis technologie: Výměníkové stanice jsou napojeny na dva zdroje energie – plynovou kotelnu jako zdroj horkovodu a na spalovnu jako zdroj středotlaké páry.