Instalace dodatečného tepelného zdroje v Elektrárně Dětmarovice

V letním období dochází v Elektrárně Dětmarovice, z ekonomických důvodů, k odstavení všech výrobních bloků do zálohy a potřebné teplo a TUV se zajišťuje náhradním způsobem - najížděcí kotelnou, která je provozována pouze na lehké topné oleje (LTO). Výroba tepla je finančně náročnější, než při provozu na zemní plyn.

Pro zajištění spolehlivé a ekonomicky výhodné dodávky tepla a TUV pro Orlovou a Bohumín, zejména v letních měsících, byla proto vybudována v areálu elektrárny nová kotelna na zemní plyn.

Součástí stavby byla demontáž průtokového horkovodního kotle o výkonu 23,67 MW v elektrárně Tušimice a jeho transport do Elektrárny Dětmarovice. Po založení základů stavby  byl kotel umístěn na pozici a následovala řada prací, souvisejících s dostavbou budovy kotelny, zprovozněním technologií a oživením MaR-elektro.

Práce na výstavbě budovy kotelny a montáže technologií byly realizovány tzv. na zelené louce, v rekordním čase čtyř měsíců. Všechny stavební a technologické činnosti bylo nutné sladit časově tak, aby nevznikly provozní komplikace v dodávce teplé vody pro Orlovou a Bohumín.

Přínosy

Zajištění spolehlivé a ekonomicky výhodné dodávky tepla a TUV pro Orlovou a Bohumín v letních měsících.