Nová trafostanice 22/04 kV M8 v Rožnově pod Radhoštěm

Nová rozvodna 22/0,4kV s rezervovaným příkonem 3,15MW.

Stavba nové rozvodny 22/0,4kV zahrnovala počáteční návrh technického řešení, přípravu projektové dokumentace ve všech stupních a samotnou realizaci včetně zprovoznění.

Přínosy rekonstrukce

Výstavbou této trafostanice investor získal možnost připojení výrobního objektu M8 z hladiny VN, což investorovi umožňuje od ledna 2015 nakupování silové elektřiny na externím trhu za výrazně výhodnějších podmínek.

Základní údaje o nové trafostanici

  • Investor: ON SEMICONDUCTOR
  • Výše investice: 31 mil. Kč
  • Popis technologie: kompletní výstavba VN a NN rozvodny, včetně distribučních transformátorů, instalace řídícího systému a ochran rozvodny. Součástí byla i instalace podružných NN rozvoden a kabeláží. Roční spotřeba elekt. energie: přes 8 GWh.