Plynová kotelna v Teplárně Ostrava - Vítkovice

Výstavba plynové kotelny v Teplárně Ostrava – Vítkovice.

Výstavba plynové kotelny zahrnovala instalaci  kogeneračních jednotek, plynových kotlů a nové trafostanice s transformátory.

Přínosy

Plné nahrazení letního provozu velkých uhelných parních kotlů K9 až K11 o výkonu od 90 do 160 MW, které vzhledem ke své velikosti a malému odběru tepla pracovali v letním období s velice nízkou účinností a tudíž byly značně neekonomické.

Základní údaje

  • Investor: ČEZ Energo
  • Výše investice: 65 mil. Kč
  • Popis technologie: instalace KGJ o elektrickém výkonu 2x1560 kW a tepelném výkonu 2x1669 kW, plynových kotlů o tepelném výkonu 3,5 MW a 1,95 MW, trafostanice 22/0,4 kV s dvěma transformátory o výkonu 2x2 MVA.