EPC projekty

Návrh a realizace úsporných opatření ve městech Krnov, Opava, Český Těšín

Projekt spočíval ve zhotovení projektové dokumentace úsporných opatření a jejich realizaci. V rámci rekonstrukce byly nahrazeny zastaralé a neefektivní světelné zdroje a svítidla. Investice bude splácena po dobu 10 let z ušetřených provozních nákladů.

Přínosy rekonstrukce

  • Úspora nákladů na elektrickou energii
  • Snížení instalovaného příkonu v realizovaných budovách
  • Snížení finančních nákladů na provoz budov

Základní údaje

  • Investor: Město Krnov
  • Výše investice: 61 tis. Kč
  • Investor: Statutární město Opava
  • Výše investice: 620 tis. Kč
  • Investor: Město Český Těšín
  • Výše investice: 415 tis. Kč
  • Realizace 2013 a 2014