Úspory energií

  Optimalizace spotřeby energií je základním předpokladem pro ekonomický provoz podniku. Toho lze dosáhnout nejen zateplením obvodových zdí, ale také např. modernizací vašeho zdroje vytápění, optimalizace regulace soustavy, případně integrací obnovitelných zdrojů.

  Vaši investici můžete financovat s využitím některého z dotačních programů nebo nechat financování na nás. Pokud necháte financování na nás, zaručíme se vám, že veškeré investice splatíte pouze z dosažených úspor. Tomuto mechanismu se říká EPC (Energy Performance Contracting) a jeho velkou předností je, že vám nabídneme pouze takové řešení, které se zaručeně vrátí.

  Naše nabídka

  • Zmapování možností úspor energií
  • Návrh konkrétních opatření, příprava kompletní projektové dokumentace, asistence při žádosti o dotace
  • Realizace úsporných opatření, uvedení všech technologií do provozu
  • V případě využití metody EPC dlouhodobé vyhodnocování provozních a ekonomických výsledků úsporných opatření
  • Pravidelný servis a obsluha

  Proč s ČEZ

  • Přes 20 let zkušeností s projekty úspor se zárukou (EPC)
  • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

   

  Reference

   

  Optimalizace spotřeby energií je základním předpokladem pro ekonomický provoz vašich technologií. Úspor lze dosáhnout například rekonstrukcí kompresorových stanic, využitím odpadního tepla, modernizací osvětlovacích systémů, účinnou regulací spotřeby, integrací OZE do energetického hospodářství atd.

  Vaši investici můžete financovat s využitím některého z dotačních programů nebo nechat financování na nás. Pokud necháte financování na nás, zaručíme se vám, že veškeré investice splatíte pouze z dosažených úspor. Tomuto mechanismu se říká EPC (Energy Performance Contracting) a jeho velkou předností je, že vám nabídneme pouze takové řešení, které se zaručeně vrátí.

  Naše nabídka

  • Zmapování možností úspor energií
  • Návrh konkrétních opatření, příprava kompletní projektové dokumentace, asistence při žádosti o dotace
  • Realizace úsporných opatření, uvedení do provozu všech technologií
  • V případě využití metody EPC dlouhodobé vyhodnocování provozních a ekonomických výsledků úsporných opatření
  • Pravidelný servis a obsluha

  Proč s ČEZ

  • Přes 20 let zkušeností s projekty úspor se zárukou (EPC)
  • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

  EnergoManager je systém pokročilého energetického managementu, který kombinuje prvky energetického auditu s on-line monitoringem a podporou pracovníků ČEZ při vyhodnocení dat a návrhů úsporných opatření.

  EnergoManager pomáhá při dodržování odběrových diagramů, urychluje tvorbu auditů a výkazů pro státní správu (KVET, využívání dotačních programů apod.) a pomáhá managementu při řízení procesů a rozhodování o investicích do nových technologií

  EnergoManager nachází uplatnění v průmyslových podnicích, malých energetikách, administrativních budovách apod.

  Naše nabídka

  • Navedení měřených dat ze stávajících řídících systémů do webové aplikace EnergoManager přístupné z internetu.
  • Na základě konzultací vytvoření vhodných porovnávacích parametrů (měrné spotřeby, účinnosti...) do webové aplikace EnergoManager.
  • Proškolení vašich zaměstnanců pro užívání systému EnergoManager.
  • Periodická analýza spotřeb energií a návrh úsporných opatření pracovníky ČEZ.

  Proč s ČEZ

  • Možnost navázat návrhem a realizací úsporných opatření
  • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

   

  Reference