Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Technicko-ekonomická studie využití odpadního tepla papírenského stroje ve výrobním závodě

Předmětem studie bylo zpracování návrhu pro využití odpadního tepla z papírenského stroje a tímto snížit energetickou náročnost výroby.

Návrh řešení spočíval ve využití odpadního tepla z větracího vzduchu, který je odváděn z papírenského stroje do atmosféry. Odpadní teplo bude využito pro ohřev vody a předehřev vzduchu pro vzduchotechnické jednotky.

Přínosy návazné rekonstrukce

  • Využití odpadního tepla z papírenského stroje pro předehřev vzduchu a čisté vody

Základní údaje

  • Úspora energie celkem: 96 GJ/rok
  • Úspora nákladů celkem : 16,1 mil Kč/rok
  • Navrhované investiční náklady: 53,7 mil Kč
  • Návratnost: 3,4 let