ŽĎAS, a.s.

Variantní studie osvětlovacích soustav a výroby stlačeného vzduchu

Předmětem studie bylo posouzení energetického hospodářství v oblastech vnitřního osvětlení hal, veřejného osvětlení areálu a výroby stlačeného vzduchu s cílem nalezení energetických úspor a stanovení návratnosti investice.

Záměr vycházel ze strategické koncepce v oblasti efektivního hospodaření s energiemi při respektování udržitelného rozvoje společnosti.

Navrhovaná opatření

  • Návrh dvou nových kompresorů o výkonu  6 500 m3/hod.
  • Snížení měrné spotřeby nových kompresorů využitím plynulé regulace výkonu frekvenčním měničem
  • Dosažení úspor díky regulaci osvětlovacích soustav
  • Snížení nákladů na provoz a údržbu osvětlovacích soustav

Základní údaje studie

Vnitřní osvětlení  

  • Investiční náklady: 5,7 mil. Kč
  • Návratnost investice: 4,4 let

Stlačený vzduch

  • Investiční náklady: 12,7 mil. Kč
  • Návratnost investice: 4 roky

Veřejné osvětlení

  • Investiční náklady: 5,7 mil. Kč
  • Návratnost investice: 5 let