Úspory v průmyslu

Optimalizace spotřeby energií je základním předpokladem pro ekonomický provoz vašich technologií.

Optimalizace spotřeby energií je základním předpokladem pro ekonomický provoz vašich technologií. Úspor lze dosáhnout například rekonstrukcí kompresorových stanic, využitím odpadního tepla, modernizací osvětlovacích systémů, účinnou regulací spotřeby, integrací OZE do energetického hospodářství atd.

Vaši investici můžete financovat s využitím některého z dotačních programů nebo nechat financování na nás. Pokud necháte financování na nás, zaručíme se vám, že veškeré investice splatíte pouze z dosažených úspor. Tomuto mechanismu se říká EPC (Energy Performance Contracting) a jeho velkou předností je, že vám nabídneme pouze takové řešení, které se zaručeně vrátí.

Naše nabídka

  • Zmapování možností úspor energií
  • Návrh konkrétních opatření, příprava kompletní projektové dokumentace, asistence při žádosti o dotace
  • Realizace úsporných opatření, uvedení do provozu všech technologií
  • V případě využití metody EPC dlouhodobé vyhodnocování provozních a ekonomických výsledků úsporných opatření
  • Pravidelný servis a obsluha

Proč s ČEZ

  • Přes 20 let zkušeností s projekty úspor se zárukou (EPC)
  • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ