Energetické úspory na vybraných objektech v majetku města Český Těšín metodou EPC

Souhrn opatření pro zvýšení energetické účinnosti v objektech města Český Těšín

Předmětem veřejné zakázky je závazek „EPC Český Těšín - Sdružení EVČ - ČEZ ES“, za součinnosti města Český Těšín, k provedení základních opatření ke snížení provozních nákladů a tím i zvýšení energetické účinnosti ve vybraných objektech města Český Těšín.

Rekonstrukce provedena na vlastní náklady a vlastní odpovědnost „EPC Český Těšín - Sdružení EVČ - ČEZ ES“.

Výše uvedená opatření se týkají celkem 20 areálů, většinou mateřských a základních škol.

Přínosy projektu

  • Snížení nákladů na vytápění
  • Instalace nových úsporných svítidel
  • Instalace spořičů a průtokových regulátorů vody

Základní údaje

  • Navrhované investiční náklady: 20,5 mil Kč
  • Spočítána úspora: 2,8 mil. Kč/rok