Energetické úspory na vybraných objektech v majetku města Jeseník metodou EPC

Souhrn opatření pro zvýšení energetické účinnosti v osmi objektech města Jeseník

Předmětem zakázky byl závazek EVČ, za součinnosti města Jeseník, k provedení základních opatření ke zvýšení energetické účinnosti ve vybraných objektech a tím ke snížení provozních nákladů na vytápění, spotřebu elektrické energie a vody.

Výše uvedená opatření se týkají celkem 8 areálů zahrnující mateřské a základní školy, středisko volnočasových aktivit, divadlo, dům pro seniory a městský úřad.

Přínosy projektu

  • Snížení nákladů na vytápění
  • Instalace nových úsporných svítidel
  • Instalace spořičů a průtokových regulátorů vody

Základní údaje

  • Navrhované investiční náklady: 10,5 mil Kč
  • Spočítána úspora: 1,8 mil. Kč/rok