Komplexní servis revizních činností

 • s námi se nemusíte o nic starat a nic hlídat
 • jeden partner pro všechny typy revizí
 • všechny záznamy o provedených revizích naleznete na jednom bezpečném místě

Díky našemu propracovanému systému vždy myslíme na termíny revizí dle platné legislativy, aby se naši zákazníci vyhnuli riziku až statisícových pokut od státní správy. Pravidelnými revizemi se zvyšuje účinnost a snižuje poruchovost zařízení, což pozitivně ovlivňuje řízení nákladů.

Našim zákazníkům zajišťujeme komplexní servis revizních činností vyhrazených elektrických, plynových, tlakových i zdvihacích zařízení včetně kontroly spalinových cest a dalších služeb.

Přínosy našeho servisu revizních činností

 • Plnění všech zákonných norem dle platné legislativy
 • On-line přístup ke všem revizím a aktuální stavy řešení výkonů
 • Možnosti individuálních cen a garance nákladů po dobu uzavření smlouvy
 • Financování počátečních zvýšených nákladů rozložením do paušálních plateb
 • Komplexní legislativní podpora, servis a tvorba provozní dokumentace
 • Jistota bezpečného a efektivního provozu
 • Nižší poruchovost a vyšší účinnost
 • V případě pojistné události plné využití krytí pojišťovnou

Šíře nabídky revizí a dalších servisních služeb

 • Rozvodny VN a transformátory, elektroinstalace nízkého napětí, hromosvody
 • Spotřebiče a ruční nářadí, svářečky, strojní zařízení
 • Odborné prohlídky kotelen a měření účinnosti kotlů
 • Revize vyhrazených plynových zařízení
 • Tlakové nádoby a tlaková zařízení
 • Kontrola a čištění komínů a spalinových cest
 • Zdvihací zařízení všeho druhu kromě výtahů určených pro přepravu osob
 • Kontroly požárního zabezpečení, věcných prostředků a požárně bezpečnostního zařízení
 • Odborné prohlídky regálů
 • Další revizní a servisní činnost dle dohody

Doplňkové služby

Vyškolíme obsluhu vyhrazených technických zařízení včetně školení a přezkoušení její odborné způsobilosti (plyn, tlak, elektro, zdvihadla, topiči, kotelníci). Provádíme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ale i požární preventivní prohlídky.

Reference

Provozovatel ubytovacího a stravovacího zařízení nás oslovil s poptávkou provést prohlídku objektu a uskutečnit nutné revize. To vše ale bylo nutné zvládnout do měsíce, před oznámenou kontrolou bezpečnosti práce z inspektorátu.

Prohlídkou bylo zjištěno, že zákazník kromě revizí přenosných hasicích přístrojů a spalinových cest neprováděl žádné revize. Na základě auditu budov a dostupné dokumentace byl zpracován revizní plán a provedeny revize:

 • Plynových rozvodů
 • Plynových spotřebičů
 • Elektrických spotřebičů
 • Elektrických rozvodů
 • Hromosvodů
 • Tlakových nádob
 • Požárně bezpečnostního zařízení (nouzové osvětlení, požární klapky, požární uzávěry)

Mám zájem o servis revizních činností