Energomanager - Systém pro energetický management

EnergoManager je systém pokročilého energetického managementu, který kombinuje prvky energetického auditu s on-line monitoringem a podporou pracovníků ČEZ při vyhodnocení dat a návrhů úsporných opatření.

EnergoManager je systém pokročilého energetického managementu, který kombinuje prvky energetického auditu s on-line monitoringem a podporou pracovníků ČEZ při vyhodnocení dat a návrhů úsporných opatření.

EnergoManager pomáhá při dodržování odběrových diagramů, urychluje tvorbu auditů a výkazů pro státní správu (KVET, využívání dotačních programů apod.) a pomáhá managementu při řízení procesů a rozhodování o investicích do nových technologií

EnergoManager nachází uplatnění v průmyslových podnicích, malých energetikách, administrativních budovách apod.

Naše nabídka

  • Navedení měřených dat ze stávajících řídících systémů do webové aplikace EnergoManager přístupné z internetu.
  • Na základě konzultací vytvoření vhodných porovnávacích parametrů (měrné spotřeby, účinnosti...) do webové aplikace EnergoManager.
  • Proškolení vašich zaměstnanců pro užívání systému EnergoManager.
  • Periodická analýza spotřeb energií a návrh úsporných opatření pracovníky ČEZ.

Proč s ČEZ

  • Možnost navázat návrhem a realizací úsporných opatření
  • Záruka garantovaná Skupinou ČEZ

 

Reference