Implementace energetického managementu

Hospodářství stlačeného vzduchu oblasti Vítkovice

Zavádění energetického managementu začalo společnosti v roce 2014 v jeho rámci bylo provedeny činnosti:

  • Vytvoření dokumentů potřebných pro zavedení energetického managementu dle ČSN EN ISO 50 001
  • Parametrizace softwaru EnergoManager
  • Vytvoření vhodných hodnotících kritérií pro kontrolu efektivnosti využívání energie 
  • Vytvoření aktuálního popisu stavu technologií a jejich průběžná aktualizace
  • Zaškolení pracovníků

Přínosy:

  • Úspora provozních nákladů o cca 2%
  • V rámci energetického managementu byla navržena změna koncepce výroby stlačeného vzduchu s návrhem na vybudování nového zdroje stlačeného vzduchu