Studie energetické efektivity

Hospodářství stlačeného vzduchu oblasti Vítkovice

Provedené činnosti

  • Zmapování provozu
  • Definice energetické základny (baseline)
  • Zhodnocení současného stavu měření spotřeby energií
  • Zhodnocení energetické efektivity technologií a způsobu řízení
  • Určení dalšího postupu pro zavedení energetického managementu