Domácnosti

Modelový výpočet pro bytovou jednotku

(počítáno na bytový dům s 18 b.j., spotřeba 360 GJ)
roční spotřeba 20 GJ

Roční úspora nákladů na vytápění

1 708 Kč oproti plynovému kotli

Podrobný rozpis nákladů

Náklady plynový kotel
roční náklady (Kč) Kč/GJ
Palivo (vč. ekologické daně) 9 466 473,3
Ostatní proměnné (el., voda) 532 26,62
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, atd.) 1 782 89,11
Investiční složka — odpisy 1 448 72,38
Celkem 13 228 661
ø cena ČEZ Teplárenská 11 520 576
Úspora s ČEZ Teplárenská za rok 1 708 85


Poznámka: Průměrná cena ČEZ Teplárenské na vstupu do objektu 576 Kč/GJ. Ceny uvedeny včetně DPH. Orientační výpočet dle metodiky Ceteko (Ortep, s.r.o.), investice do kotle - 323 tis. bez DPH. Ceny komodit 1/2014: Skupina ČEZ, Lipská burza, tzb-info.cz.