Nebytové prostory

Prodejna

roční spotřeba 350 GJ

Roční úspora nákladů na vytápění

51 296 Kč oproti plynovému kotli

 

Podrobný rozpis nákladů

Náklady plynový kotel
roční náklady (Kč) Kč/GJ
Palivo (vč, ekologické daně) 140 644 401,84
Ostatní proměnné (el,, voda) 7 700 22
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, atd,) 25 809 73,74
Investiční složka — odpisy 52 493 149,98
Celkem 226 646 648
ø cena ČEZ Teplárenská 175 350 501
Úspora s ČEZ Teplárenská za rok 51 296 147

Poznámka: Průměrná cena ČEZ Teplárenské na vstupu do objektu 501 Kč/GJ. Ceny uvedeny bez DPH. Orientační výpočet dle metodiky Ceteko (Ortep, s.r.o.). Ceny komodit 1/2014: Skupina ČEZ, Lipská burza, tzb-info.cz.