Nemocnice

Poliklinika

roční spotřeba 2000 GJ

Roční úspora nákladů na vytápění

55,420 Kč oproti plynovému kotli

 

Podrobný rozpis nákladů

Náklady plynový kotel
roční náklady (Kč) Kč/GJ
Palivo (vč, ekologické daně) 755 380 377,69
Ostatní proměnné (el,, voda) 44 000 22
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, atd,) 120 500 60,25
Investiční složka — odpisy 137 540 68,77
Celkem 1 057 420 529
ø cena ČEZ Teplárenská 1 002 000 501
Úspora s ČEZ Teplárenská za rok 55 420 28

Poznámka: Průměrná cena ČEZ Teplárenské na vstupu do objektu 501 Kč/GJ. Ceny uvedeny bez DPH. Orientační výpočet dle metodiky Ceteko (Ortep, s.r.o.). Ceny komodit 1/2014: Skupina ČEZ, Lipská burza, tzb-info.cz.