Obec a města

Dům pro seniory

roční spotřeba 2800 GJ

Roční úspora nákladů na vytápění

28 756 Kč oproti plynovému kotli

 

Podrobný rozpis nákladů

Náklady plynový kotel
roční náklady (Kč) Kč/GJ
Palivo (vč, ekologické daně) 1 053 024 376,08
Ostatní proměnné (el,, voda) 61 600 22
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, atd,) 152 292 54,39
Investiční složka — odpisy 164 640 58,8
Celkem 1 431 556 511
ø cena ČEZ Teplárenská 1 402 800 501
Úspora s ČEZ Teplárenská za rok 28 756 10

Poznámka: Průměrná cena ČEZ Teplárenské na vstupu do objektu 501 Kč/GJ. Ceny uvedeny bez DPH. Orientační výpočet dle metodiky Ceteko (Ortep, s.r.o.). Ceny komodit 1/2014: Skupina ČEZ, Lipská burza, tzb-info.cz.