Školy

Škola

roční spotřeba 2500 GJ

Roční úspora nákladů na vytápění

124 125 Kč oproti plynovému kotli

Podrobný rozpis nákladů

Náklady plynový kotel
roční náklady (Kč) Kč/GJ
Palivo (vč. ekologické daně) 1 139 275 455,71
Ostatní proměnné (el., voda) 66 550 26,62
Stálé provozní (revize, opravy, údržba, atd.) 171 100 68,44
Investiční složka — odpisy 187 200 74,88
Celkem 1 564 125 626
ø cena ČEZ Teplárenská 1 440 000 576
Úspora s ČEZ Teplárenská za rok 124 125 50

Poznámka: Průměrná cena ČEZ Teplárenské na vstupu do objektu 576 Kč/GJ. Ceny uvedeny včetně DPH. Orientační výpočet dle metodiky Ceteko (Ortep, s.r.o.). Ceny komodit 1/2014: Skupina ČEZ, Lipská burza, tzb-info.cz.