Studie proveditelnosti (vyšší forma studie úsporných opatření)

Studii proveditelnosti zpracováváme v oblasti energetiky, energetického hospodářství a energetických zdrojů.

 

V rámci studie proveditelnosti provádíme hodnocení energetických a ekonomických přínosů uvažovaných řešení, posouzení investičních záměrů, případně zpracovaných projektů, včetně posouzení variantních řešení.

Komu je určena

  • všem provozovatelům energetického hospodářství

Pro co je určena

  • posouzení investičních záměrů zadavatele
  • návrh energeticky úsporných opatření vyplývajících např. z energetického auditu nebo vlastního návrhu zadavatele

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané reference

Zákazník

Adresa

Popis služby Termín plnění Místo plnění

Univerzita J. E. Purkyně

Pasteurova 3544/1,     400 96  Ústí nad Labem

posouzení výměny tepleného zdroje a odpojení od CZT 2014 Ústí nad Labem

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444, 140 53  Praha 4

posouzení otopné soustavy 2015 Dvůr Králové nad Labem