Regulace otopných soustav

Zajistíme rovnoměrné vytápění, vyvážíme otopnou soustavu, která přinese optimální tepelný komfort a energetické a finanční úspory.


Služba se skládá z těchto částí:

  • Podrobný rozbor projektu soustavy tepla a teplé vody (skutečné provedení), případně pasportizace soustavy
    - Projekt skutečného provedení se stávajícím technickým řešením, kde je uvedena délka a dimenze rozvodů, typ a velikost otopných těles.
    - V případě, že není k dispozici projekt skutečného provedení otopné soustavy, nabízíme pasportizaci soustavy, kde stávající soustava bude podrobně popsána. Na základě tohoto podkladu bude navrženo technické řešení vyregulování rozvodů tepla a teplé vody.
  • Technické řešení vyregulování soustavy tepla a teplé vody
  • Z této technické dokumentace (projekt skutečného provedení, nebo pasportizace otopné soustavy) je následně navrženo technické řešení vyregulování rozvodů tepla, teplé vody a topných systémů, včetně technických podkladů pro realizaci úprav.
  • Realizace navržených úprav
  • Na základě zpracovaného technického řešení vyregulování rozvodů jsou fyzicky seřízeny armatury, doplněna otopná soustava o chybějící komponenty a provedeno vlastní vyregulování soustavy.