Energetický posudek

Energetický posudek vyhodnotí jednotlivé parametry a konkrétní přínosy projektu.

Energetický posudek je zpracovaný dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Povinnost mít EP upravuje odst. 1, § 9a, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění. Energetický posudek provádí energetický specialista s oprávněním podle § 10, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Energetický posudek může řešit

 • posouzení alternativních systémů dodávek energie
 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny a tepla
 • posouzení splnění podmínek definovaných dotačními programy
 • rozbor stavu stavebních konstrukcí obálky budovy, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů
 • vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů

Energetický posudek je povinný pro

 • stavebníky
 • společenství vlastníků jednotek
 • vlastníky budovy nebo energetického hospodářství

  při posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti:

  - alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW (energetický posudek je součástí průkazu)

  - zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných

  - zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

  - projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

  - dále také při vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů, podle předchozího bodu.

Vybrané reference

Zákazník

Adresa

Popis služby Termín plnění Místo plnění

Město Kadaň

Mírové náměstí 1,      432 01  Kadaň

posouzení proveditelnosti projektu týkajícího se snižování energetické náročnosti budovy financovaného z programů podpory ze státních a evropských finančních prostředků 2015 Kadaň

Jacek Jakub Makowski

Koperníkova 1206, 735 81  Bohumín

pro potřeby programu „Nová zelená úsporám – 2015“ 2015 Bohumín

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

č. p. 1202, 735 71  Dětmarovice

zjištění základních faktických informací o energetickém hospodářství budov

s lokalizací a identifikací odchylek a nadměrných spotřeb

2016 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Energetický posudek_produktový listpdf100 kB