Energetický audit

Posuzuje způsob a úroveň využívání energie v objektu, zhodnotí stávající stav, zformuluje budoucí cíle, definuje jednotlivá možná opatření a připraví ekonomickou rozvahu s maximálním zvýšením efektivnosti užití energií a jejich úspory v posuzovaném objektu. Výsledkem je doporučení k těmto opatřením.
Na Energetický audit může navázat Energetický posudek, který řeší již vybrané technické opatření, kde posoudí a vyhodnotí jednotlivé parametry (technické, ekonomické a ekologické) a konkrétní přínosy daného opatření - projektu vedoucího k snížení energetické náročnosti budovy, tak aby si zákazník mohl vybrat ty nejpřínosnější.

Energetický audit je zpracovaný dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Povinnost zpracování energetického auditu upravují odst. 1 - 3, § 9, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Energetický audit provádí energetický specialista s oprávněním podle § 10, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Energetický audit obsahuje

  • popis a hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov
  • návrh jednotlivých energeticky úsporných opatření v jednotlivých oblastech  energetického hospodářství
  • celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu
  • návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického a enviromentálního vyhodnocení

Energetický audit je povinný pro

  • stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že:
    - všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než 35 000 GJ*u fyzických a právnických osob nebo větší než 1 500 GJ* u organizačních složek státu, krajů, obcí a příspěvkových organizací
    - došlo k větší změně dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které již byl EA zpracován
  • podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem (nad 250** zaměstnanců, nebo nad 50 mil. EUR ročního obratu, nebo nad 43 mil. EUR roční bilanční rozvahy) a to každé 4 roky, pokud není certifikovaný pomocí ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií nebo ISO 14001 Systém environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit

* Hodnota celkové spotřeby energie se stanoví jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné fyzické nebo právnické osoby (dle IČ); EA se pak týká pouze jednotlivých budov nebo energetických hospodářství se spotřebou vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

** Počet zaměstnanců se stanovuje s ohledem na Směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU (partnerské a propojené podniky).

Vybrané reference

Zákazník

Adresa

Rozsah služby

[GJ]

Termín plnění Místo plnění

Auto-Kabel Krupka s. r. o.

Pod Dolní Drahou 87,
417 42  Krupka

18 616 2015 Krupka

Severočeské doly, a.s.

Boženy Němcové 5359, 
430 01  Chomutov

 

3 917 2015 Tušimice

Mölnycke Health Care Klinipro s.r.o.

Na Novém Poli 382/1,  
733 01  Karviná-Staré Město

17 178 2015 Karviná

Teplo Klášterec s.r.o.

Jana Ámose Komenského 450,
431 51  Klášterec nad Ohří

163 692 2015 Klášterec nad Ohří

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Energetický audit_produktový listpdf102 kB