Studie úsporných opatření

V rámci studie úsporných opatření zpracujeme analýzu předběžných nákladů na jednotlivé varianty úspor, včetně vyčíslení předběžné finanční úspory a návratnosti.

 

Čtyři kroky k vašim úsporám

Krok 1 - Posouzení stávajícího stavu

 • vašeho objektu
 • zdroje tepelné energie
 • otopné soustavy a ohřev vody
 • ležatých rozvodů

Snímání termokamerou (termovizní měření) zjistí úniky tepla v objektu i v ležatých rozvodech tepla.

 

Krok 2 - Návrh úsporných opatření pro

 • snížení tepelných ztrát
 • optimalizaci zdroje tepla nebo návrh nového
 • otopnou soustavu a ohřev vody

Ekonomické zhodnocení navržených opatření vyčíslí úspory, odhadne investiční náklady a prostou návratnost.

Doporučení úsporných opatření

 

Krok 3 - Váš výběr z doporučených opatření

 

Krok 4 - Realizace vámi vybraných úsporných opatření

 • zpracování projektové dokumentace
 • výběr dodavatele
 • realizace

 

Přínosy pro zákazníka

 • Orientace v možných úsporných opatřeních objektu
 • Orientace v ekonomickém přínosu jednotlivých opatření
 • Doporučení nejvhodnějších variant

K vypracování studie jsou potřebné tyto podklady

 • technická dokumentace k objektu
 • spotřeby tepelné energie rozděleny na ústřední topení a přípravu teplé vody (postačí kopie faktur za tepelné energie)

Další potřebné informace dohodneme při osobní prohlídce objektu. Studii vypracujeme do 14 dnů od předání veškerých potřebných podkladů.