Asistenční služby

 

 


Dispečink

 

Dálkově monitorujeme (24/7) možné poruchy a provozní stavy na zařízení. V případě poruchy informujeme zákazníka (varinta Dispečink SMS, nebo Dispečink DATA) a nabídneme řešení.

Varianta Dispečink SMS
Technologie tepelného zařízení je osazena komunikačním zařízením, které pasivně monitoruje jeho provoz. V případě jakékoliv změny pošle SMSW na určené telefonní číslo.

Varinata Dispečink DATA
Technologie tepelného zařízení je osazena komunikačním zařízením, které přenáší veškeré dostupné stavy, žádané hodnoty a veličiny. Komunikace probíhá online a je směřována k  dispečerskému pracovišti.

 

Servis 24 (jednorázový zásah na tepelném zařízení)

Na výzvu/objednání zákazníka vyjede technik na kontrolu či opravu. Technik zajistí opravu v dohodnutém rozsahu. Servis 24 představuje službu v předem dohodnutém rozsahu, termínu a ceně.Technická pohotovost (Dispečink + Servis 24)

Stav zařízení je monitorován Dispečinkem, v případě výpadku nebo poruchy je zákazník neprodleně informován.
Po odsouhlasení zákazníkem vyšle dispečer technika, který diagnostikuje stav zařízení, odstraní poruchu a zařízení uvede do provozu, případně navrhne zajištění opravy (po odsouhlasení zákazníkem).