Provozování tepelných zařízení

Starosti nechte na nás, naš služby se vám přizpůsobí

 

Obsluhu a provozování tepelného zařízení zajišťujeme na třech úrovních

 • Basic – obsluha zdroje
 • Standard – obsluha zdroje a servis
 • Komfort – obsluha zdroje, servis a provozování

Jako doplňkovou službu můžete využít 24hodinovou technickou pohotovost a centrální servisní dispečink.

Kromě dlouhodobé spolupráce nabízíme také jednorázový zásah na tepelném zařízení nebo jednorázové vyregulování otopné soustavy.

Nabízíme také možnost realizace investičních opatření pro další zefektivnění provozu vašeho zařízení nebo jeho obnovy.

  Basic Standard Komfort
Běžná kontrola a obsluha (vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku)
 • a
 • a
 • a
Základní provozní údržba (čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojišťovacích ventilů, nulování nanometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje)
 • a
 • a
 • a
Doporučení k provedení oprav (v rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení)
 • a
 • a
 • a
Vedení provozní dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme zápis do provozního deníku)
 • a
 • a
 • a
Odstavení a najíždění zařízení po opravě (dle dohody s vlastníkem zajistíme provozní manipulace se zdrojem tepla, odstavení, spuštění, změny parametrů topných médií)
 • a
 • a
 • a
Zpracování plánů pravidelné údržby (plán pravidelné údržby vychází z místního provozního předpisu, požadavků a doporučení výrobce zdroje nebo jeho komponent pro bezpečný a bezproblémový provoz zdroje)  
 • a
 • a
Revize (kompletně zajistíme revize vyhrazených technických zařízení dle platných předpisů, včetně řádné evidence, vypracování revizních plánů a zajištění jejich plnění)  
 • a
 • a
Dispečink – nahlášení poruch 24/7 (dálkově monitorujeme případné poruchy a provozní stavy na provozovaném zařízení zákazníka, variantně nabízíme trvalý dispečerský dohled nad  zařízením s možností vzdálené obsluhy zdroje tepla)  
 • a
 • a
Technická pohotovost(na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy)  
 • a
 • a
Realizace oprav – servis (na základě doporučení opravy zařízení a schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy)  
 • a
 • a
Nákup a dodávka paliv a energií (nákup zemního plynu, elektrické energie, provozní chemie, vody pro doplňování – konkrétní postup je optimalizován pro každý případ individuálně)    
 • a
Zajištění úkonů pro účely ERÚ, BOZP, SEI, TI, OŽP a PO (plnění potřebných legislativních požadavků, včetně komunikace s dotčenými orgány)    
 • a
Vyúčtování dodané tepelné energie (zákazníkovi zajistíme komplexní vyúčtování dodávky tepla, případně zajistíme na základě samostatné smlouvy rozúčtování)    
 • a

Po dohodě s vámi odborně prohlédneme stávající stav vašeho tepelného zařízení. Zkontrolujeme provozní dokumentaci a revize vyhrazených technických zařízení a doporučíme optimální varianty spolupráce. Sami si následně vyberete, co vám bude nejlépe vyhovovat.

Přínosy

Postaráme se o váš zdroj tepla, nastavíme optimální provoz zařízení a jeho topných křivek, zajistíme správu technické a provozní dokumentace.

 • Zajistíme bezpečný a spolehlivý chod zařízení
 • Dodržíme veškeré legislativní předpisy
 • Zefektivníme provoz zařízení a snížíme náklady
 • Zajistíme případnou obnovu zařízení