Dodávky zařízení pro vytápění, chlazení a ohřev vody

Objektivně posoudíme, odborně poradíme a doporučíme vhodné řešení

Nepreferujeme konkrétní technické řešení ani značku, pro daný objekt připravíme optimální řešení s vhodnou kombinací jednotlivých technologií a služeb.

Pracujeme s moderními, úspornými a ekologickými technologiemi a jejich kombinacemi

Můžeme pro vás vypracovat studii úsporných opatření nebo podrobnější studii proveditelnosti a zhodnotit tak přínos jednotlivých variant řešení.

Zajistíme pro vás všechny potřebné kroky

Od návrhu řešení přes vypracování projektu a jeho realizaci až po provozování nově vybudovaného zdroje tepla.

 

  • Plynový kotel
  • Tepelné čerpadlo
  • Elektrokotel
  • Solární systém pro předehřev teplé vody
  • Mikrokogenerační jednotka (ve spolupráci s ČEZ Energo)
  • Dle místních podmínek připravíme i jiná technická řešení