Naše výhody

Výhodná cena

  • Nemusíte investovat do tepelného zařízení*
  • Vše je již v ceně tepla – provozování, údržba, revize, pojištění, aj. *
  • Ceny jsou věcně usměrněny státem
  • Platíte nižší sazbu DPH

Komfort a spolehlivost

  • Nemusíte pořizovat vlastní zařízení*
  • Provoz, údržbu, revize zařízení, aj. zajišťujeme my*
  • Získáte bezobslužný a vysoce komfortní způsob vytápění
  • Získáte 100% bezpečnost – teplo je vyráběno mimo místo spotřeby

Ekologie

  • Naší tepelnou energii vyrábíme v elektrárnách tzv. kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie. V praxi to znamená, že vyrábíme současně oba druhy energií a tím dokážeme ušetřit až 1/3 primárních fosilních (uhlí) či obnovitelných (biomasa) paliv.
  • Elektrárny jsou bez výjimky odsířeny, splňují veškeré ekologické a hygienické předpisy.

Především: Při dodávce tepelné energie od nás nepůsobí na Vaše zdraví škodliviny typu NOx, které vznikají při spalování zemního plynu či SO2 u tuhých paliv v místě spotřeby.

*  Platí pro sekundární dodávku