Produkty

Typ napojení Basic  – dodávka tepla do předávací stanice

V této variantě hradí společnost ČEZ Teplárenská pouze náklady spojené s vybudováním tepelné přípojky a zajišťuje dohodnuté parametry dodávky tepla. Odběratel hradí všechny ostatní náklady spojené s pořízením a provozem předávací stanice. Přípojka tepla je v majetku ČEZ Teplárenské.

ČEZ Teplárenská zajistí na své náklady

 • Poradenství s připojením
 • Projektovou dokumentaci tepelné přípojky
 • Stavební povolení v rozsahu přípojky
 • Vlastní realizaci tepelné přípojky
 • Instalaci měřiče tepelné energie s bezdrátovým přenosem dat
 • Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na primární síti

Odběratel zajistí na své náklady

 • Projektovou dokumentaci spojenou s instalací předávací stanice
 • Stavební povolení
 • Realizaci předávací stanice a následující tepelné technologie
 • Obsluhu a údržbu předávací stanice

Vhodné pro

 • Zajištění primární dodávky tepla pro průmyslové areály, které teplo následně distribuují uvnitř areálu
 • Dodávka tepla pro technologické aplikace, výrobu
 • Dodávka tepla pro rodinné domy, bytový sektor a občanskou vybavenost v případech, kdy si předávací stanici buduje odběratel na vlastní náklady a dále si zajišťuje odborně i provoz tohoto zařízení

 

Typ napojení Komfort – dodávka tepla z předávací stanice

V této variantě společnost ČEZ Teplárenská, jako dodavatel tepelné energie, hradí investiční náklady na vybudování přípojky tepla a technologii předávací stanice tepla, kterou následně plně provozujeme vč. všech souvisejících nákladů na údržbu, servis a revize.

Zajistíme Vám

 • dodávku tepelné energie do vytápěných objektů v souladu s požadovaným charakterem otopu
 • přípravu teplé užitkové vody vč. hygienické úpravy (např. proti bakterii legionela)
 • komplexní péči o vybudované zařízení po celou dobu platnosti smluvního vztah

ČEZ Teplárenská zajistí na své náklady

 • Poradenství s připojením na síť centrálního zásobování teplem, včetně poradenství k předávací stanici pro zajištění maximálního komfortu
 • Projektovou dokumentaci tepelné přípojky a předávací stanice, včetně návaznosti na:
  - topný systém objektu /areálu
  - přípravu teplé vody v objektu /areálu
 • Stavební povolení v rozsahu přípojky a předávací stanice
 • Vlastní realizaci tepelné přípojky, dodávku a montáž předávací stanice (např.: s ekvitermní regulací)
 • Instalaci měřiče tepelné energie s bezdrátovým přenosem dat
 • Dodávku tepla dle sjednaných parametrů na primární síti
 • Zajištění nepřetržité obsluhy s využitím centrálních dispečinků ČEZ Teplárenské
 • Zajištění servisu a oprav na zařízení

Odběratel zajistí na své náklady

 • Služba je plně komfortní, vše zajistíme za Vás

Výhody

 • cenově výhodně řešení bez nutnosti počátečních investic
 • zajištění odborné realizace a uvedení do provozu
 • zodpovědnost a veškerá péče o tepelné zařízení je na nás – dodavateli tepla po celou dobu platnosti smluvního vztahu
 • spolehlivé a bezpečné zajištění tepla do vašeho objektu