Prodej majetku

ČEZ Teplárenská, a.s., nabízí k prodeji bývalou uhelnu v objektu plynové kotelny Rybniční ul. na části parcely č. st. 376 (po oddělení par. č. 376/2) v obci Hrob, Katastrálním území Hrob o celkové výměře 168 m2, včetně pozemku.

Cena: 381 710 Kč.

Bližší informace a nabídky zasílejte na e-mailovou adresu pavel.parachin@cez.cz

 

ČEZ Teplárenská, a.s., nabízí k prodeji nevyužitý objekt bývalé výměníkové stanice na adrese Jana Koziny 1628/31, Teplice (v areálu LUNA) o celkové výměře 227 m2 umístěné na pozemku Města Teplic v Katastrálním území Teplice - Trnovany, parcelní číslo 1297/138.

Cena: 1 094 320 Kč.

Bližší informace a nabídky zasílejte na e-mailovou adresu pavel.parachin@cez.cz