Často používané pojmy v teplárenství

Účinnost a výhřevnost

Každý z těchto pojmů má svůj přesný fyzikální význam a odpovídající definici. Pro nás je důležité vědět, že nikdy nemůžeme energii obsaženou v energetickém zdroji transformovat na teplo beze ztrát, tedy stoprocentně. Příslušný podíl nazýváme účinnost (ta nastává při spalování paliva a jeho transformaci do nosného média) daného zařízení - spotřebiče.

Běžná kamna mají účinnost okolo 50 %, nové kotle na uhlí i dřevo se dostávají až na 80 % a u plynu to může být ještě více. U starších tepelných zařízení, a to zejména těch, která nemají pravidelnou údržbu, může tato účinnost výrazně poklesnout. Chceme-li vybrat optimální způsob získávání tepla, musíme brát v úvahu i výhřevnost paliva a vlastní schopnost provozovat zařízení tak dobře, aby tabulkové parametry účinnosti nebyly jen snem. Pro výběr vhodného zdroje k výrobě tepla však nestačí znát pouze účinnost. Výhřevnost udává, jaké množství tepla (energie) z měrné jednotky paliva získáme. A je pochopitelné, že
výhřevnost stoupá v linii dřevo - uhlí - ropa - plyn, zejména díky koncentraci uhlíku v těchto látkách. S tím však zároveň roste jednotková cena těchto zdrojů. Při výběru nejvhodnějšího způsobu vytápění je tedy nutné zohlednit všechny tři parametry (cenu paliva, jeho výhřevnost a účinnost zařízení).

Kogenerace

Pozor - pokud k transformaci energie na její jiný druh používáme točivý stroj (turbínu, motor, parní stroj), pak z fyzikálních důvodů, které popisuje druhý termodynamický zákon, je účinnost takové transformace zhruba 33 %. Zbytek tepla původně obsaženého v palivu odchází bez užitku do vzduchu komínem, výfukem nebo chladicím systémem. Toto nespotřebované teplo se využívá v teplárnách, které pracují v režimu společné výroby elektřiny a tepla čili kogenerace.

Armatura

Nejen v teplárenství je „armatura" často používaným výrazem. Víte však, co znamená? Armatura, slangově fitink, je konstrukčníprvek potrubí, jiný než trubka. Konkrétně jde např. o potrubní spojky, kolena, T-kusy, ventily, kohouty, záslepky apod. Jednotlivéčásti potrubí se zpravidla armaturami spojují nebo zakončují. Slouží k řízení objemového průtoku dopravovaného média, plní také funkce pojistné a regulační. Podle funkce rozlišujeme armatury uzavírací (šoupátko, ventil, kulový kohout, klapka), regulační (ventil, šoupátko, kulový kohout), pojistné (ventil), zpětné (klapka) a směšovací.