Energetický kvíz

1. Energetický audit

a) je proces kontroly prováděný Státní energetickou inspekcí (SEI)
b) zhodnotí stav spotřeby energie a energetického hospodářství a navrhne optimální zlepšení stavu
c) je dokument o možnostech získání finanční dotace
d) vhodně doplní knihovničku

2. PENB - průkaz energetické náročnosti budov

a) zabezpečí snížení spotřeby energie
b) sníží cenu potřebné energie na vytápění
c) stanoví energetické parametry budovy
d) je vhodným doplňkem dekorace budovy

3. Studie proveditelnosti

a) stanovuje postup, jak sbalit sekretářku šéfa
b) je návod k ošálení úřadů
c) je předloha pro tvorbu uměleckého díla
d) navrhuje a posuzuje řešení energetického problému klienta

4. Energetický posudek

a) posuzuje splnění zákonných nebo dotačními tituly daných parametrů a kritérií záměrů a projektů v energetické oblasti
b) slouží k potěšení ega ekologických aktivistů
c) posuzuje výdej energie vrcholových sportovců
d) posuzuje nutriční hodnotu stravy


Správné odpovědi:
1b, 2c, 3d, 4a