Používáné jednotky spotřeby tepla

Používané základní jednotky spotřeby tepla a zemního plynu

Spotřeba tepla se nejčastěji udává v gigajoulech (GJ). Plyn spotřebovaný v domácnostech se na plynoměrech měří v metrechkrychlových (m3), lidově řečeno v kubících. Plynárny si však podle regulatorních vyhlášek odebraný plyn účtují v megawatthodinách (MWh) nebo kilowatthodinách (kWh), což jsou jednotky energie. Pro vyjádření vztahu těchto dvou veličin se využívá jednoduchého převodu. Až do roku 2001 dostávaly české domácnosti vyúčtování za plyn s údaji o spotřebě v metrechkrychlových (m3). Pak však přišla výrazná změna, která přinesla odlišný způsob účtování. Plynárenské společnosti si od tohoto roku neúčtují plyn za m3, ale za MWh.

Jaký mají mezi sebou vztah a jak spolu tyto jednotky souvisejí?

Jeden m3 zemního plynu v sobě obsahuje 10,55 kWh energie. Toto je však hodnota tzv. spalného tepla, které nelze využít beze zbytku a musí být dále přepočteno na výhřevnost paliva a k ní vztaženou účinnost kotle. Bližší vysvětlení bylo popsáno na předchozí straně.

Kolik energie tedy opravdu spotřebuji?

Uveďme si jednoduchý příklad:
▸ Rodinný dům nakoupí 20 MWh zemního plynu (jde o spalné teplo obsažené v palivu)
▸ 20 MWh / 1,11 = 18 MWh (převod na výhřevnost)
▸ 18 MWh × 0,8 = 14,4 MWh (potřeba tepelné energie v domě při 80% účinnosti kotle)

Pozor při porovnávání nákladů na vytápění

Údaj 14,4 MWh je objem tepelné energie, který vám naúčtuje teplárna při dodávce tepla do domu (užitečné teplo), na rozdíl od plynárny, která vám účtuje 20 MWh na vstupu do vašeho plynového kotle (energie v palivu = spalné teplo). Ani srovnání cen zemního plynu a dodaného tepla do objektu není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. K ceně zemního plynu musíte po přičtení nevyužité energie (účinnosti kotle a výhřevnosti paliva) dále přičíst náklady na nákup zařízení pro výrobu tepla (kotel), jeho provoz, revize (kotel a komín), spotřebované vedlejší energie (zejména elektřinu), ale i náklady na pojištění, úvěr a podobně. Jedině tak můžete porovnat cenu z plynárny s kompletní dodávkou tepla do vašeho domu z teplárny.

Základní převody
1000 kWh = 1 MWh
1 MWh = 3,6 GJ
1 m3 = 10,55 kWh
1 MWh = 94,79 m3

Jednotky a jejich násobky
1 GJ = 1000 MJ = 1 000 000 kJ = 1 000 000 000 J = 0,001 TJ (tera-)
1 kWh = 1000 Wh = 0,001 MWh = 0,000001 GWh
1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 atd.

Ke správnému porovnání vám pomůže kalkulačka.