Clarion Congress Hotel Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava skupiny CPI Group se letos napojil na přímý (primární) horkovodní rozvod z Teplárny Ostrava Vítkovice. Touto změnou hotel dosáhl na levnější cenu, odpadla mu starost o údržbu tepelné sítě a získal větší spolehlivost dodávek. Na zkušenosti a spokojenost s novým dodavatelem tepelné energie jsme se zeptali Ing. Antonína Spáčila, projektového manažera CPI Group.

V minulosti byl hotel napojen na sekundární teplovodní síť z roku 1982, napájenou z výměníkové stanice Vítkovické arény, a. s.Na straně odběratele bylo nutné provést instalaci horkovodní předávací stanice o celkovém výkonu 1,5 MW. Připojením došlok rozšíření dodávky na předpokládanou hodnotu 7,7 TJ.

Co vás vedlo k uzavření této smlouvy?

Naše společnost připravovala realizaci rozšíření hotelu o novou kongresovou halu a wellness centrum. S tím souvisel výběrnevhodnější varianty zajištění dodávek tepelné energie. V září loňského roku nám ČEZ Teplárenská předložila svoji nabídku,kterou jsme porovnali s ostatními možnostmi dodávek i s variantou výroby tepla vlastním plynovým kotlem. Ve výsledku jsme zjistili, že ČEZ Teplárenská představuje v lokalitě hotelu nejvýhodnější řešení, nabízí spolehlivou dodávku z místní teplárny v nižší cenové úrovni.

Můžete prozradit, jak vysoké úspory nákladů na vytápění a teplou vodu jste změnou dodavatele dosáhli?

Díky novému způsobu řešení dodávky tepelné energie nám ČEZ Teplárenská ušetřila kolem 200 tisíc Kč ročně. To představuje 8 % ročního nákladu, což v souvislosti se spotřebou tepelné energie v hotelu není malé číslo. Jaké další výhody změna hotelu přinesla? Cena byla jedno kritérium, významnou roli hrálo také jasné zajištění dodávky z rozvodu ČEZ Teplárenské, napojeného na místní teplárnu Vítkovice vlastněnou Skupinou ČEZ. Velkou výhodou je, že teplo je přivedeno až
do požadovaného místa, „kotelny" umístěné přímo v hotelu, takže nevznikají tepelné ztráty a nemusíme se starat o údržbu rozvodu tepla mimo objekt. Dodávku si podle potřeby regulujeme sami v naší výměníkové stanici.

Jak hodnotíte spolupráci s novým dodavatelem tepelné energie?

Spolupráce od začátku probíhala korektně a profesionálně. Celý realizační tým ČEZ Teplárenské zastupovala jedna kontaktníosoba, manažer prodeje Jiří Kelnar, s nímž jsem řešil smluvní podmínky a následně veškeré operativní záležitosti v průběhuvýstavby připojení. Tento způsob spolupráce nám vyhovoval.