Biomasa

Elektrárna Hodonín - ilustr. foto - biomasaVýznamným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, v níž je uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady.

Energetické využití biomasy je považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace ekologické zátěže za vhodné. Svou perspektivu má i v rámci Skupiny ČEZ. Předpokládá se, že postupně dojde k ještě širšímu uplatnění spoluspalování biomasy při výrobě v elektrárnách Hodonín, Poříčí, Dvůr Králové a Tisová. Kromě toho Skupina ČEZ plánuje výstavbu zdrojů určených ke spalování čisté biomasy. Skupina ČEZ je současně aktivní i v akvizicích. V dubnu 2009 oznámila koupi kombinovaného zdroje na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci. Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Významně zvyšovat podíl spalování biomasy plánuje od roku 2013 Elektrárna Poříčí.