Skip to Content
Nové jaderné zdroje
Jaderná energetika – čistý zdroj budoucnosti
 • Společně pro životní prostředí

  Společně pro životní prostředí

  Čistý vzduch, čistá půda, čistá energie. Jaderné elektrárny vyrábějí na malé ploše velký objem ekologické, bezemisní elektřiny.

 • Budoucnost energetiky v ČR

  Budoucnost energetiky v ČR

  Zajistíme i do budoucna dostatek spolehlivé, ekologické a ekonomicky dostupné elektřiny pro české domácnosti, podniky i města a obce.

 • České jaderné know-how

  České jaderné know-how

  Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které jadernou technologii zvládly. Máme desítky let zkušeností a své cenné know-how umíme dobře využít.

Tiskové zprávyZjistit více
4/20/2024
Udržitelný rozvoj a ESG
Životní prostředí a obnovitelné zdroje
Ostatní
Charita a sponzoring
Nadace ČEZ podpořila již třetí výsadbu nové zeleně v Kralovicích

Kralovice – Deset lip srdčitých zakořeňuje od soboty 20. dubna podél cesty spojující město Kralovice s národní kulturní památkou – Poutním areálem Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie. Na jejich výsadbu přispěla městu požadovanou částkou 42 700 korun Nadace ČEZ v rámci jarního kola grantu Stromy.

4/19/2024
Udržitelný rozvoj a ESG
Ostatní
Charita a sponzoring
Severní a jižní část Čečelic propojují nově hned tři Oranžové přechody

Čečelice – Hned tři nové Oranžové přechody se podařilo nasvítit díky stejnojmennému grantu Nadace ČEZ za 120 000 korun ve středočeské obci Čečelice. Ten nejvytíženější se nachází v Konětopské ulici v blízkosti obecního úřadu, pohostinství, místního obchodu a základní a mateřské školy. Využívají ho tak hlavně děti při cest do školy a ti menší i s rodiči, když jdou do mateřinky. Ostatní pak, mají-li pěšky namířeno na úřad, do zaměstnání, za místními službami, případně i za sportem a zábavou. Přechod tak tvoří jakýsi „středový most“ mezi severní a jižní částí obce.

4/19/2024
Udržitelný rozvoj a ESG
Životní prostředí a obnovitelné zdroje
Ostatní
Charita a sponzoring
Podél polní cesty u Starého Kolína zakořeňuje 53 dubů letních, stejný počet jich byl vysazen i vloni na podzim

Starý Kolín – Celkem 106 dubů letních bylo vysazeno podél polní cesty vedoucí kolem barokní výklenkové kaple Nejsvětější Trojice v katastru obce Starý Kolín. Během podzimní výsadby zde odborná zahradnická firma ze Zdechovic vysadila 53 stromů, přičemž stejný počet dubů zde zakořeňuje i nyní, konkrétně od středy 17. dubna. Jak na loňskou podzimní, tak i na letošní jarní výsadbu přispěla obci v rámci grantu Stromy Nadace ČEZ. V obou případech se vždy jednalo o 150 000 korun.

4/19/2024
Ostatní
Skupina ČEZ spolupracuje už se stovkou partnerských škol. Na východě Čech má dohody se sedmi školami

Hradec Králové, duben 2024 - Síť partnerských škol Skupiny ČEZ dosáhla významného milníku: aktuálně s českým energetickým lídrem spolupracuje na 100 středních škol, gymnázií, středních odborných škol a vysokoškolských fakult a univerzit. Konkrétně v Královéhradeckém kraji má uzavřenou spolupráci se čtyřmi středními školami, v Pardubickém kraji se dvěma středními školami a Univerzitou Pardubice. Studenti z partnerských škol mohou využít bohatou nabídku exkurzí, přednášek, speciálních stáží nebo stipendijních programů. ČEZ v posledních pěti letech nabírá v průměru 1 200 nových zaměstnanců ročně, z toho mladí do 30 let činí více než třetinu. Prostřednictvím partnerských programů se školami si ČEZ pomáhá „vychovávat“ nové zaměstnance už v průběhu jejich studia.