Udržitelný rozvoj
Energie pro budoucnost

Věříme, že být velkou firmou znamená mít i větší díl zodpovědnosti – vůči lidem, krajině, životnímu prostředí, zaměstnancům i regionům, v nichž fungujeme. Proto principy udržitelnosti postupně rozšiřujeme i do dalších oblastí našeho působení.“

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ