Jsme největším energetickým uskupením v České republice

Více informací

COVID -19: Konzervativní přístup se vyplatil

Denně zajišťujeme bezproblémovou výrobu a distribuci energie a podřizujeme tomu veškeré úsilí.

Tiskové zprávy

Aktuální téma

Ceny stávajícím zákazníkům neměníme

Pro naše stávající zákazníky se nic nemění. Jejich smlouvy a podmínky, včetně fixací, zůstávají stejné. Cena se nemění. Zároveň ale reagujeme na zvýšenou poptávku ze strany potencionálních zákazníků, kteří nyní opouštějí své dodavatele a hledají stabilní alternativu. Pro ty jsme proto připravili nové tarify, které reflektují fakt, že pro ně musíme zajistit potřebnou kapacitu elektřiny na současném rozkolísaném trhu.

Všechny Tiskové zprávy