Dodavatelský portál SUS

Dodavatelský portál SUS byl vytvořen pro snadnější komunikaci mezi Skupinou ČEZ a jeho obchodními partnery. Tento portál přináší řadu výhod spojených s elektronickou komunikací a správou vlastních dat. Jde především o online podávání nabídek k aukcím a soutěžím, potvrzování objednávek. Umožňuje také náhled a registraci na vypsaná výběrová řízení prostřednictvím záložky Soutěže  (například významné připravované záměry projektů na budoucí realizaci zakázek).

Jak se zaregistrovat?

Abyste mohli plně využít deklarované výhody tohoto portálu je nutná Vaše registrace a následné přihlášení.

Přístup na portál je možné uskutečnit přes následující odkaz: https://srmep.cez.cz nebo prostřednictvím webových stránek Skupiny ČEZ (www.cez.cz/prododavatele).

Co potřebuji k registraci?

Každý požadavek na registraci obchodního partnera na dodavatelský portál SUS podléhá schvalování na straně ČEZ, a. s., správcem databáze obchodních partnerů.  Osoba, která provede první registraci, získá status „Hlavní kontaktní osoba“. Tato osoba má rozšířené pravomoci. Pravomoci hlavní kontaktní osoby najdete v příručce – Správa dat společnosti Hlavní kontaktní osobou.

Pro úspěšné dokončení registrace je třeba, aby Hlavní kontaktní osoba zároveň s elektronickou registrací na dodavatelském portále, zaslala na e-mailovou adresu nakup@cez.cz. vyplněný formulář Pověření/Sdělení k zastupování společnosti, podepsaný osobami, které jsou dle Obchodního rejstříku oprávněny jednat za Vaši společnost. Originál tohoto Pověření/Sdělení s úředně ověřenými podpisy je třeba zaslat nejpozději do 5 pracovních dnů od vytvoření požadavku na registraci, na níže uvedenou adresu:

UPOZORNĚNÍ

Bez zaslání tohoto vyplněného Pověření/Sdělení e-mailem a poštou, nemůže být Vaše registrace schválena.

ČEZ, a. s.
Elektrárna Počerady
Útvar Podpora nákupu
Počerady 57
440 01 LOUNY

Listinnou podobu Pověření/Sdělení můžete nahradit elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem.

Jaký je rozdíl mezi Pověřením a Sdělením?

  • Formulář Pověření: použijete v případě, že jste pověřen Vaším zaměstnavatelem jednat jménem Vaší společnosti.  Např. podávání nabídek k výběrovým řízením, potvrzování objednávek…
  • Formulář Sdělení: použijte v případě, že jste jako Hlavní kontaktní osoba rovněž i členem statutárního orgánu společnosti nebo zástupcem společnosti (jako zástupce je třeba ke Sdělení připojit Vám udělenou plnou moc s úředně ověřenými podpisy).

Jak změním hlavní kontaktní osobu?

Pokud jste již zaregistrování a požadujete změnit hlavní kontaktní osobu, zašlete Váš požadavek na změnu na emailovou adresu nakup@cez.cz . Postup u změny hlavní kontaktní osoby je stejný jako v případě první registrace hlavní kontaktní osoby uvedený výše.

Formuláře Pověření/Sdělení a veškeré příručky naleznete na dodavatelském portálu v sekci Příručky. Tato sekce je přístupná i pro neregistrované uživatele.