Významné transakce

Významné transakce se spřízněnými stranami uveřejňované podle § 121u zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

 

Žádná významná transakce k uveřejnění.