Co nakupujeme

Zde najdete přehled základních položek, které Skupina ČEZ nakupuje (včetně položek pro jaderné elektrárny, na které se vztahují požadavky vyhlášek č. 263/2016 Sb. a č. 358/2016 Sb.):

Paliva

 • Hnědé a černé uhlí
 • Biomasa
 • Zemní plyn
 • Lehký a těžký topný olej
 • Jaderné palivo

Hmotné dodávky

 • Materiál
 • Náhradní díly
 • Pohonné hmoty
 • Stroje a zařízení
 • Sorbenty
 • Provozní hmoty
 • Kancelářské potřeby, tiskopisy
 • Auta osobní, nákladní a speciální
 • Informační technologie
 • Nábytek a zařízení

Výkony a služby

 • Opravy
 • Servis
 • Investiční stavby, rekonstrukce a modernizace
 • Technická asistence (posudky, analýzy, projekty, měření, výpočty)
 • Ostatní služby

Oblast výroby elektrické energie pro větší přehlednost rozdělujeme do následujících oborových (komoditních) skupin

 • Strojovna
 • Kotelna
 • Odsíření
 • Elektro
 • MaR, SKŘ
 • Teplárenství
 • Stavební
 • Společné technologie
 • Zařízení primární části jaderné energetiky
 • Ostatní

Oblast distribuce

 • Transformátory
 • Vedení VVN, VN, NN
 • Prořezy
 • Projektové práce
 • Stožáry a sloupy
 • Elektroměry
 • Kabely