ČEZ, a.s.

ČEZ a. s. je mateřskou společností Skupiny Společnost ČEZ, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 5. 1992. Předmětem podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, výroba a rozvod tepelné energie, obchod s plynem a s nimi spojené činnosti. Sídlo společnosti je v České republice na adrese Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.