Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti
Název firmy: ČEZ, a. s.
Ulice: Duhová 2/1444
Město: Praha 4
PSČ: 140 53
Telefon: 211 041 111
Fax: 211 042 001
ID datové schránky yqkcds6
www stránka: www.cez.cz
Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011/0100
Předmět činnosti:

Výroba a rozvod elektřiny

Výroba a rozvod tepla

Auditor: Ernst & Young Audit s.r.o.
Ocenění CZECH MADE: ne
Ratingová hodnocení

A- (Standard & Poor's)

Baa1 (Moody's)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Společnost ČEZ, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby:

Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,  ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Mělník III, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o., Energocentrum Vítkovice, a. s., Energotrans, a.s., MARTIA a.s., PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., Severočeské doly a.s., SD - Kolejová doprava, a.s. a Telco Pro Services, a. s.    

U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES.