Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti
Název firmy: ČEZ, a. s.
Ulice: Duhová 2/1444
Město: Praha 4
PSČ: 140 53
Telefon: 211 041 111
ID datové schránky yqkcds6
www stránka: www.cez.cz
Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011/0100
Předmět činnosti:

Výroba a rozvod elektřiny

Výroba a rozvod tepla

Auditor: Deloitte Audit s.r.o.
Ocenění CZECH MADE: ne
Ratingová hodnocení

A-, stabilní výhled (Standard & Poor's)

Baa1, negativní výhled (Moody's)

ESG rating

Rating AA (MSCI)

Rizikové skóre - střední riziko 28,4; stupnice 100-0,
přičemž 100 je nejvyšší riziko (Morningstar Sustainalytics) k 24.6.2024.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Společnost ČEZ, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou následující řízené osoby:

AirPlus, spol. s r.o., Areál Třeboradice, a.s., AZ KLIMA a.s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ Energo, s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,  ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o., Energotrans, a.s., ENESA, a.s., HA.EM OSTRAVA, s.r.o., in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., KART, spol. s r.o., MARTIA a.s., PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., Severočeské doly a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., TENAUR, s.r.o. a Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

U společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., je koncernové řízení uplatňováno při plném respektování všech požadavků pravidel unbundlingu vyplývajících z Energetického zákona a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.