Psychodiagnostika

Psychologická pracoviště se nachází v lokalitách Brno, Praha, JE Dukovany a JE Temelín. Níže naleznete všechny potřebné informace a kontakty pro objednávání na psychologická vyšetření včetně stručného výčtu prováděných vyšetření.

Kontakty a objednávání na psychologická vyšetření

 Jaderná elektrárna Dukovany Jaderná elektrárna Temelín Praha
Eva Oborná – asistentka Alena Šimlingerová Kleinová – asistentka Mgr. Veronika Píšková – psycholog
E-mail: eva.oborna@cez.cz
Tel.: +420 561 105 357
Budova metrologie – Likus 1, přízemí, č. dveří 120

E-mail: alena.simlingerova-kleinova@cez.cz 
Tel.: +420 381 103 881
Administrativní budova, 10. patro, č. dveří 1032

E-mail: veronika.piskova@cez.cz
Tel.: +420 211 043 141
U plynárny 1388/18, Praha 4

 

 Veškeré rezervace termínů na psychologická vyšetření probíhají on-line formou na serveru Reservanto.

Po dokončení Vám na zadanou emailovou adresu přijde potvrzení rezervace. Tento mail uschovejte, obsahuje link pro případné zrušení rezervace.

Povinnost absolvovat ověření psychické způsobilosti neplatí pro všechny žadatele z řad dodavatelských firem. Týká se těch zaměstnanců dodavatelů, kteří vykonávající jakékoliv pracovní činnosti ve vymezených chráněných prostorech JE a strojovnách HVB1 a HVB2 ETE, přičemž požadavky na psychologické vyšetření jsou součástí konkrétní smlouvy o dílo. Každý účastník psychologického vyšetření si při prvním vyšetření musí přinést své vygenerované IPD.

Typy prováděných psychologických vyšetření

Značnou část agendy útvaru psychologická diagnostika tvoří ověřování psychické a osobnostní způsobilosti zaměstnanců společnosti ČEZ, a. s. působících na JE a zaměstnanců dodavatelských firem (včetně podnikajících fyzických osob) působících na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Posláním útvaru je přispívat ke zvyšování spolehlivosti lidských zdrojů v jaderné energetice, a tím se podílet na posilování bezpečnosti. Cílem je predikce bezpečného a spolehlivého pracovního výkonu personálu JE.

Útvar psychologická diagnostika realizuje formou psychologických vyšetření ověřování psychické a osobnostní způsobilosti definovaných skupin zaměstnanců ve Skupině ČEZ (včetně uchazečů o zaměstnání) a ověřování psychické způsobilosti zaměstnanců dodavatelů JE. Činnosti útvaru vychází z platné vnější i vnitřní legislativy.

Psychickou a osobnostní způsobilostí rozumíme souhrn trvalých i aktuálních psychických schopností a osobnostních charakteristik zaměstnance či uchazeče o pracovní pozici, nutných ke spolehlivému výkonu pracovní činnosti.

Na JE jsou ověřovány následující typy psychické způsobilosti:

 

  • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností ve vymezených chráněných prostorech JE + ve strojovnách HVB1 + HVB2 ETE (pro dodavatele) – opakovaně
  • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti (ČDJB) – jednorázově (pro ČEZ, a. s.)
  • Psychická způsobilost pro výkon pracovních činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti (ČDJB) - obsluha vybraných zařízení – opakovaně (pro ČEZ, a.s.)
  • Psychická způsobilost u zaměstnanců, kteří se připravují nebo vykonávají pracovní funkci hasič z povolání a řídí vozidla s právem přednosti v jízdě v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb.
  • Psychické předpoklady uchazečů VŘ (včetně členů POHO)
  • Osobnostní způsobilost (POV)
  • Psychologické vyšetření v rámci studentských či náborových aktivit

 

Útvar psychologická diagnostika dále realizuje psychologická vyšetření profesní psychické způsobilosti zaměstnanců či uchazečů KE (klasické elektrárny) na pozice hasič a operátor kotle (topič).

Pro společnost ČEZ Distribuce útvar zajišťuje psychologická vyšetření ověřující psychickou způsobilost zaměstnanců či uchazečů na vybrané pozice, např. dispečer, PPN VN, provozní elektromontér atd.