Tiskové zprávy

Jaderné elektrárny

V Temelíně plánovaně vyvezli z reaktoru jaderné palivo a připravují se na kontrolu reaktoru

Všech 163 palivových souborů plánovaně vyvezli technici Jaderné elektrárny Temelín z reaktoru prvního bloku. Vyvážení trvalo necelé čtyři dny. Nyní se odborníci připravují na kontrolu tlakové nádoby reaktoru. První blok je z důvodu výměny paliva plánovaně odstaven od 13. března.

27. 3. 2020

Elektrárny
Jaderné elektrárny
Teplárenství
Životní prostředí a obnovitelné zdroje

Dva nové páry rozšířily sokolí řady v lokalitách Skupiny ČEZ

Sokolí impérium Skupiny ČEZ se letos rozrostlo o dvě nové lokality. Jednou, a pro ornitologa Václava Berana nečekanou, je bývalá výtopna v severočeském Proboštově patřící ČEZ Teplárenské. Druhou, třetím rokem po instalaci sokolí budky na nejvyšším ochozu ventilačního komína dychtivě očekávanou, je Jaderná elektrárna Temelín. V prvním případě již samice sedí na vejcích, ve druhém se tokající pár teprve k zahnízdění chystá. V současné době, kdy dispečerské řízení ČEZ a veškeré výrobní provozy dle svého typu přijaly přísná opatření a jedou ve zvláštních krizových režimech, včetně celotýdenní izolace zaměstnanců na pracovišti, je to pro energetiky alespoň trochu příznivější zpráva.

27. 3. 2020

Ekonomické a finanční zprávy
Ostatní

ČEZ se rozhodl postoupit do další fáze přípravy těžby lithia na Cínovci

ČEZ se po důkladném posouzení projektu těžby lithia na Cínovci rozhodl postoupit do druhé fáze projektu. Druhá fáze neznamená těžbu, ale bude spočívat v technickém ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách, jak je v případě jakékoliv potenciální těžby běžné. Zároveň by probíhaly práce na získávání dalších nutných povolení. Tato druhá testovací fáze by trvala přibližně do roku 2023. ČEZ a Severočeské doly se tak dohodly na uzavření dodatkové smlouvy s EMH a její dceřinou společností Geomet, která je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska. Dodatek smlouvy podléhá schválení valnou hromadou akcionářů EMH.

27. 3. 2020

Provoz JE Temelín

Jaderné elektrárny už zavedly dvě desítky opatření

Ve druhém stupni ze šesti příslušného krizového plánu se nachází významné prvky kritické infrastruktury – jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Zatím zavedly téměř dvě desítky mimořádných opatření. Kromě měření tělesné teploty změnily systém směn a jsou připraveny zpřísnit izolaci přísně chráněných areálů.

26. 3. 2020