Tiskové zprávy str. 1

Udržitelný rozvoj a ESG
Životní prostředí a obnovitelné zdroje
Ostatní

Skupina ČEZ a Český svaz ochránců přírody spojují síly při ochraně biodiverzity. Ochranáři prozkoumají vybrané energetické lokality z pohledu přírodní rozmanitosti

Zmapovat a lépe chránit, to je hlavním cílem dobrovolné dohody o spolupráci, kterou podepsala Skupina ČEZ s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Ta se kromě ochrany biodiverzity zaměřuje také na záchranu ohrožených divokých zvířat v nouzi a vzdělávání a osvětu v této oblasti. Skupina ČEZ v rámci spolupráce zpřístupní vybrané lokality pro detailní zhodnocení druhové rozmanitosti a následně v programu péče o tato území zohlední doporučení, jak biodiverzitu vhodně podpořit. Nejnovější poznatky v oblasti biodiverzity energetici zahrnou také do svých dalších programů, jako je například výsadba zeleně v obcích v rámci grantu Stromy Nadace ČEZ.

25. 7. 2024

Udržitelný rozvoj a ESG
Provoz JE Dukovany
Jaderné elektrárny

Letní autokino JE Dukovany přinese 7 filmových zážitků a dobrovolným vstupným podpoří dětské domovy v regionu

Chladicí věže jsou dominantou nejen jaderné elektrárny, ale v posledních letech také symbolem oblíbeného letního autokina na tamním parkovišti. Ač svým programem lákají návštěvníky místa v širokém okolí, dukovanské autokino je prostě výjimečné. O víkendech od 16. do 31. srpna, vždy v pátek a v sobotu, nabídne jaderná elektrárna české i zahraniční filmy, nezaměnitelnou atmosféru a pravou letní pohodu.

23. 7. 2024

Jaderné elektrárny

Prázdniny vyměnili za jadernou elektrárnu

I když prázdniny nejsou ani v polovině v Temelíně do pomyslných školních lavic usedlo hned třicet tři mladých lidí z technických vysokých škol a univerzit. Osm z nich přitom tvoří studentky, jejichž počet na energetické dvoutýdenní stáži Letní univerzita průběžně roste. Sami energetici potvrzují, že absolventi unikátní vzdělávací akce mají velkou šanci najit uplatnění v jaderné energetice.

22. 7. 2024

Udržitelný rozvoj a ESG
Životní prostředí a obnovitelné zdroje
Futuremotion
ČEZ ESCO
Elektromobilita

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta. Objem odebrané bezemisní elektřiny v síti vystřelil o 53 %

* ČEZ letos zprovoznil už 94 nových stanic, v síti jich je celkem 754
* Pokračuje stavba ultrarychlých stojanů; je jich už 66, ještě letos to bude přes 100
* Řidiči v 1. pololetí odebrali u stanic ČEZ rekordních 3,5 mil. kWh zelené elektřiny
* Množství elektřiny načerpané v průměru při jednom dobití překročilo 20 kWh
* Zákazníci ČEZ dobíjejí už i u stojanů více než dvaceti mezinárodních partnerů

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektřiny. To je vysvědčení, které na konci 1. pololetí vystavili řidiči elektroaut službě futurego. Klíčem k dalšímu růstu elektromobility v ČR zůstává pokračující výstavba velkých hubů s větším počtem stojanů a vysokorychlostních stanic schopných během 10 minut doplnit baterie aut pro dalších 150 km jízdy. Síť ČEZ roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.

22. 7. 2024