O společnosti

Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavni předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 30 tisíc zaměstnanců. Během své existence odvedla z dividend svým akcionářům přes 240 miliard korun. Z toho českému státu celkem 169 miliard korun a pak ještě dalších 42 miliard korun na srážkové dani z dividend.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2017) téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách – patříme k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagujeme na nové výzvy 21. století, nabízíme širokou paletu produktů a služeb zaměřených na energetické potřeby našich zákazníků a posilujeme pozici Skupiny ČEZ v Evropě formou investic do perspektivních energetických aktiv. Energetika směřuje k větší decentralizaci a obnovitelným zdrojům, což jsou oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příležitosti. Zaměřuje se na moderní technologie, které budou podobu energetiky dále měnit a ve kterých chce hrát významnou proaktivní roli.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami a těží a prodávají uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. Zákazníkům z řad domácností i firem, mest a obcí dále Skupina ČEZ nabízí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytuje komplexní energetické služby, například ve vztahu k úsporám. Skupina ČEZ se dále zaměřuje na inovace, je podílníkem v řadě clean-tech společností v moderní energetice a její dceřiné firmy intenzivně investují do vědy a výzkumu.

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu a aktivně působí v oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku. V Nizozemsku působí společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující financování Skupiny ČEZ.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ si uvědomuje svůj závazek k odpovědnému chování. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. Svým působením vytváří Skupina ČEZ v Česku více než 141 tisíc pracovních míst. Ekonomické úspěchy Skupiny ČEZ současně budují zázemí celému podnikatelskému prostředí České republiky.