Pověřenec
pro ochranu
osobních údajů

Vážení zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři,                      

ochranu osobních údajů bereme opravdu vážně, proto si vám dovolujeme na těchto stránkách poskytnout veškeré informace, které se týkají zpracování a ochrany osobních údajů v koncernových společnostech Skupiny ČEZ.                

Mám tu čest být jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů v koncernových společnostech Skupiny ČEZ a stát se tak vaším partnerem při hledání odpovědí na širokou škálu otázek, týkajících se osobních údajů. Můžete se na mě a na můj tým obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem vašich práv.

Na těchto stránkách se dozvíte, jakými případy se pověřenec pro ochranu osobních údajů zabývá a jakým způsobem můžete pověřence pro ochranu osobních údajů oslovit. Na těchto stránkách také naleznete odpovědi na často kladené otázky, vysvětlení pojmů, které se týkají ochrany osobních údajů a informace týkající se zpracování osobních údajů.

Mgr. Petr Brázda, LL.M.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů