Kdo se může na Pověřence pro ochranu osobních údajů obrátit

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenovaný podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro společnosti Skupiny ČEZ.

Mimo jiné je posláním Pověřence pro ochranu osobních údajů chránit práva a zájmy subjektů údajů.

Na Pověřence pro ochranu osobních údajů se mohou obracet zejména subjekty osobních údajů. Subjektem osobních údajů máme na mysli fyzickou osobu, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Osobní údaje mohou existovat pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. V prostředí Skupiny ČEZ se bude nejčastěji jednat o naše zákazníky, zaměstnance a obchodní partnery.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyřizuje požadavky na výkon práv subjektů údajů pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ. Pokud se váš požadavek týká správce, kde má ČEZ, a. s. pouze majetkovou účast, obraťte se prosím přímo na danou společnost.